top of page

קבוצת דלק 03-03-2023

אפסייד נוכחי של קבוצת דלק כתלות בניו מד אנרג'י ובאית'קה

הטבלה מציגה רק את האפסייד *הנוכחי* של קבוצת דלק בהתאם למצב הנוכחי של אית'קה ושל נמ"א ושל שאר נכסי קבוצת דלק.

קבוצת דלק 03-03-2023
bottom of page