top of page

נורסטאר 10-03-2023

המצב של נורסטאר שבשליטת חיים כצמן והמצב של חברת ג'י סיטי
ג'י סיטי היא חברת הבת של חברת נורסטאר

אמנם נראה שהריבית לא תרד בקרוב, אבל חשוב גם לזכור שכ 90% מהכנסות השכירות של ג'י סיטי באירופה צמודות למדד המחירים.
שימו לב שמי שהשתתף במכרז של נורסטאר, מופסד כ 18.8% מהשקעתו (כרגע רק על הנייר).
לחיצה על התמונה הבאה, תגדיל אותה.

נורסטאר 10-03-2023
bottom of page