top of page

נורסטאר 28-02-2023

המצב של חברת נורסטאר ושל חברת ג'י סיטי

חברת נורסטאר, שבשליטת חיים כצמן, מכרה מספר נכסים שאינם נכסי ליבה וזה פתר את בעיות החוב של החברה לעת הזאת וכמובן גם החזיר במידה מסוימת אמון המשקיעים בחברה.

נורסטאר 28-02-2023
bottom of page