top of page

פטרוכימיים 03-03-2023

מצב חברת פטרוכימיים בתלות בבזן.
מניית פטרוכימיים היא למעשה אופציה מסוכנת על מניית בזן

במקרה של דיבידנד בגובה 200 מיליון דולר מבזן (48 מיליון דולר חלקה של פטרו), זה יכסה כ 33% מהחוב של אגח ט'.

מניית פטרוכימיים היא למעשה אופציה מסוכנת על מניית בזן
עם מנוף של לפחות 3.

פטרוכימיים 03-03-2023
bottom of page