top of page
  • תמונת הסופר/תירון-תמיר

בול מסחר: סקירה והתפתחויות

עודכן: 14 ביולי 2023

בול מסחר עוסקת בתחום המימון החוץ בנקאי ובעיקר בניכיון שיקים לרבות ביצוע עסקאות ניכיון מגובות בבטוחות נדל"ן.

החברה הונפקה ביוני 2021 לפי שווי של 118 מיליון שקל אחרי הכסף.

מאז ההנפקה ועד לסוף יום המסחר האחרון (18/06/2023) צנח שווי השוק שלה ביותר מ-50% ותשואותיהן של שתי סדרות האג"ח שהנפיקה החברה במהלך 2022, נסקו לרמה דו ספרתית לאחר שעליית הריבית במשק ואי הוודאות הכלכלית הובילו לעלייה בסיכון האשראי של חובות הלקוחות שלה.

כלומר בתום שנת 2022 חברת בול מסחר לא גבתה 19% מהיקף האשראי שסיפקה בשווי 73 מיליון שקל במועד החזוי המקורי, ומהם 41 מיליון שקל בפיגור של למעלה מ-90 ימים.זאת לעומת 8.5% ו-18 מיליון שקלים שלא ניגבו במועד החזוי המקורי ב-2021.

בנוסף לכך בשנת 2022 הגיעו הפסדי האשראי החזויים של חברת בול מסחר לסכום של 7.4 מיליון שקל לעומת 315 אלף שקל בלבד ב-2021.

איש העסקים צחי אבו היה צפוי לרכוש 33% ממניות החברה בתמורה ל 30 מיליון שקל, וזאת בהתאם למזכר הבנות לא מחייב שנחתם בין הצדדים ושעליו דיווחה החברה בחודש אפריל 2023.

מזכר ההבנות הנ"ל היה כפוף להשלמת בדיקת נאותות ואתמול הודיעה החברה על ביטול העיסקה.

חברת הדירוג מידרוג הורידה בחודש אפריל השנה (2023) את דירוג המנפיק ואת דירוג סדרות האג"ח שלה לדירוג Baa3, כתוצאה משני גורמים עיקריים:

1. שחיקת איכות הנכסים של החברה הכוללת ריכוזיות גבוהה יחסית לענף הנדל"ן (43%) המאופיין ברמת סיכון גבוהה יחסית

2. עלייה בסך החובות הבעייתיים, לצד העלייה ברמת הסיכון הכללית במשק והפגיעה בנגישות למקורות מימון, שמגבילה את יכולתה של חברת בול למחזר את חובותיה.

מאז הורדת הדרוג, פירסמה חברת בול את דוחות הרבעון הראשון שכללו התפתחות משמעותית חיובית ביחס לגביית החובות והפחתת היקף החשיפה כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

בול מסחר
בול מסחר

החברה הפחיתה את מצבת החובות בכ- 52 מליון שקל ביחס לסוף שנת 2022 כאשר 56 מיליון הופחתו מתוך קבוצת החוב ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, שכוללת חובות שאינם מגובים בנדל"ן ובבטוחות מוחשיות.

שיעור הכיסוי של ההון העצמי ביחס לחשיפה של החברה גדל בצורה משמעותית מ 42% בסוף שנת 2022 ל 57% בתום הרבעון הראשון.

החברה אף דיווחה שלאחר תקופת הדוח, ניגבו עוד כ- 3.1 מיליון שקלים בגין לקוחות שהיו בפיגור.

שיפור משמעותי זה שהושג ברבעון הראשון, שימש להפחתה משמעותית של החובות לבנקים.

האג"ח הגיבה בעליות שערים לאור העסקה שהייתה אמורה להתגבש עם צחי אבו, אבל ככל שחלף הזמן ולא נחתם הסכם מחייב בין הצדדים, חזרו אגרות החוב לרמת השערים שבהן הן נסחרו טרום (הדיבורים על) העסקה.

בפני חברת בול עדיין עומד אתגר קרוב של פירעון 25% מסדרת אג"ח א' בתאריך 30/06/2023 בסכום של כ- 24.5 מיליון ₪.

נכון לתום הרבעון הראשון יתרת המזומנים של חברת בול עמדה על כ- 13.9 מיליון שקלים בלבד.

לחברה היו שני מקורות אפשריים לסגור את הפער:

  1. המשך הפחתת מצבת החובות במהלך הרבעון השני בדומה למה שהצליחה לעשות ברבעון הראשון.

  2. הנפקת הון מתוקף ההסכם המתגבש עם צחי אבו.

האפשרות השנייה לא קיימת יותר ולגבי האפשרות הראשונה, ניתן ללמוד מדוח הדירקטוריון כי החברה הגדילה את הנזילות לאור הציון כי תיק האשראי נטו (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים) בסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים קרי, ביום 30 במאי ,2023 הסתכמה בכ- 260 מיליון ש"ח.

כלומר החברה הצליחה לגבות עוד כ- 55 מיליון שקל בחודשים אפריל ומאי, אך לא ברור כמה מתוכם נשאר בקופה לפירעון האג"ח וכמה מתוכם שימשו לפירעון החוב לבנקים.


נתוני הגבייה מעודדים אך הסיכון המשמעותי ביותר גלום ברמת החוב בפיגור.

נכון לתום חודש מרץ 2023 היו 83 מיליון שקלים בפיגור (כולל חובות שמועד פירעונם תואם מחדש) כאשר 44 מיליון שקל בפיגור של מעל 90 יום.

כאמור בחודשיים עד פרסום הדוח, ניגבו 3.1 מיליון שקלים שהיו בפיגור ונותרו כ 80 מיליון שקל נוספים בפיגור וזהו סכום שמהווה משקולת כבדה מאוד: 30% מהיקף הלקוחות.

בשלב זה עדיין קשה לצפות את יכולת החברה לפרוע את מלוא התחייבויותיה, אך אין ספק שביטול העיסקה עם צחי אבו, מרחיק אותה מהיעד ונותן תג מחיר לחברה שהוא נמוך מ 60 מיליון שקל (כאשר ההון העצמי של חברת בול עמד נכון לתום חודש מרץ 2023, על 89 מיליון שקל).


האם זו אינדקציה שהחברה עתידה לרשום הפסדי אשראי של לפחות 30 מליון בזמן הקרוב?

לחצו כאן להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו. כך תוכלו לקבל עדכונים מהירים על התפתחויות בשוק.

לחצו כאן להצטרפות לערוץ היוטיוב שלנו ותקבלו סירטונים שלנו על נושאים חמים בשוק ההון.


190 צפיות2 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הדרך לנאוויטאס

המסלול העדיף לנאוויטס מערכת ניווט אינה מגדירה עבור הנהג את היעד, אבל טיבה ואיכותה נקבעים על פי יכולתה למצוא את הדרך המהירה, הקצרה והיעילה ביותר אל היעד. התרומה הגדולה ביותר של מערכת ניווט היא יכולתה ל

המנופים של חברת ג'י סיטי

המנופים של חברת ג'י סיטי ב 12 חודשים האחרונים מניית חברת ג׳י סיטי ירדה ב-16% וזאת למרות שחיים כצמן הוכיח שוב ושוב, עם כל נכס שמומש, שהשווי בספרים קרוב לשווי שהתקבל במימוש הנכסים (מלבד רוסיה ומסיבות שה

דרוש תיקון בהסדר של חנן מור

נתחיל בשורה התחתונה: ההסדר המוצע בחברת חנן מור, אינו מביא לידי ביטוי את ההתפתחות האחרונה בהקשר של שדה דב ובנוסף, ההסדר אינו מעניק למחזיקי סדרות האגח הלא מובטחות, את מעמדן העדיף על פני בעלי המניות. למע

2件のコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
ゲスト
2023年6月19日
5つ星のうち5と評価されています。

חסרה שורה תחתונה. לדעתכם האג"ח במחירים היום לאחר יציאתו של צחי אבו מהתמונה שווה ?

אם לא משלמים מה היחס של ההחזר הצפוי במקרה פירוק?

いいね!
ゲスト
2023年6月25日
返信先

קרא את המאמר הבא שפורסם היום (25.06.2023)

いいね!
bottom of page