top of page
 • תמונת הסופר/תירון-תמיר

מודיעין - בוננזה או פנטזיה?

כמות הנפט שמופקת על ידי שותפות הנפט והגז מודיעין, גדלה באופן משמעותי ובעקבותיה, באופן מפתיע, הופיעו ירידות חדות בשער המנייה (יחידות השתתפות) ולכן החלטנו לבחון את נתוני השותפות.

כהרגלנו, אנחנו מדגישים שהמאמר הזה (וגם כל המאמרים האחרים שאנחנו מפרסמים) אינו מהווה המלצה.

- נא לבדוק בעצמכם את הנתונים.

ג.נ.: נכון להיום (ינואר 2024) אנחנו לא מחזיקים ניירות ערך של שותפות מודיעין, אבל אנחנו בוחנים את הפוטנציאל.


לשותפות מודיעין יש כמה נכסים, ובמאמר הזה אנחנו נתמקד בנכס בקולורדו (להלן "קולורדו") מכיוון שהוא מניב מעל 95 אחוז מההכנסות.


שווי השוק של השותפות מודיעין היום הוא כ 15.6 מיליון דולר ללא האופציות, שכרגע הן מחוץ לכסף.

שותפות מודיעין מחזיקה 50 אחוז מפרויקט קולורדו עם אופציה (לשלוש שנים) להגדלת האחזקה בקידוחים הבאים בפרויקט הזה ל 78 אחוז (אופציה שנוצלה בהצלחה בתוכנית הקידוחים של שנת 2023).


ברבעון השלישי של שנת 2023, שותפות מודיעין הפיקה כ 900 חביות נפט ליום. 

באמצע הרבעון הרביעי, במבחני הזרמה של 10 ימים משלושת הקידוחים החדשים הופקו 1,156 חביות נפט ליום (902 חביות נפט ליום היה חלקה של מודיעין), וכאמור, שותפות מודיעין ניצלה את הזכות שלה להגדיל את חלקה ל 78 אחוזים.

הכמות הכוללת של ההפקה מהבארות הקיימות והחדשות ומהפרויקטים הקטנים מגיעה לכ 2,000 חביות (לא כולל בארות שמפיקות 350 חביות נוספות ליום שהושבתו וחוזרות להפקה בהדרגה).

ברבעון השלישי של שנת 2023 נותרו בידי השותפות 33.7 דולר לחבית לאחר הוצאות תמלוגים, הובלת נפט לבית הזיקוק והפקה ולפני הוצאות מימון וניהול.


למודיעין יש תוכנית קידוחים ל 5 שנים קדימה לפחות והקידוחים בקולורדו הם קידוחי פיתוח בסיכון נמוך, שמטרתם היא להגדיל את כמויות הנפט המופק, כפי שקרה מאז שנרכש הנכס.

לשותפות מודיעין יש אופציה לשלוש שנים להגדיל את חלקה מ 50 ל 78 אחוז בקידוחים הבאים, וזאת בתמורה להגדלת חלקה בהוצאות הקידוח.


לפני יותר משנה רכשו שני מוסדיים (אקסלנס והפניקס) מניות של שותפות מודיעין בהנפקות פרטיות, לפי שער של 700 (7 שקלים למניה) ומאז כמות הנפט היומית שהיא מפיקה, גדלה פי ארבעה ואילו שער המניה ירד ביותר מ 75%.

נכון לדצמבר 2023, חברת הפניקס היא עדיין בעלת עניין בשותפות מודיעין ואקסלנס לא בעלת עניין.

אגב, מניית מודיעין נסחרת היום בשער נמוך יותר מהשער שבו היא נסחרה בזמן הקורונה…


יש משקיעים שטוענים שהשוק עדיין לא מבין את הפוטנציאל של שותפות מודיעין ושזהו הדיסקאונט הגדול ביותר שקיים היום בשוק. 

גרף מניה יורד במניה של נפט בזמן שגרף הכמות המופקת (או ההכנסות) גדל כל שנה, הוא אירוע תמוה ולכן אנחנו ממליצים לבדוק את הנושא הזה לעומק.

כל עשרת קידוחי הפיתוח שבוצעו בקולורדו מאז שנרכש, היו מוצלחים ומכיוון שקודחים ועוד יקדחו במאגר קיים, הסיכון קטן יחסית.


לטענת המשקיעים הנ"ל, כשל השוק הזה נובע ממחסור באנליזות מקצועיות ומהימנעות של מוסדיים להשקיע בחברות בעלות שווי שוק נמוך מ 200-250 מיליון שקלים.

בנוסף לכך, הייתה סידרה של אירועים חד פעמיים שהתרחשו ברבעונים האחרונים ולהלן כמה דוגמאות של אירועים כאלה, אשר השפיעו באופן שלילי על שותפות מודיעין: 

 • נזק מעלות ההגנות על מחיר הנפט כשהנפט עלה

 • מחיקה של נכס שהנפט בו נגמר

 • הפסקה זמנית של ההפקה בחלק מהבארות בגלל שלא נמצא פתרון לגז שנילווה להפקה וביטול ההיתר לשרוף אותו

 • התייקרות זמנית של ההפקה

 • התייקרות זמנית של ההובלה במכליות נפט (כרגע רק בשנת 2024)


בחצי הראשון של שנת 2022 כשהנפט השתולל ,הגידור פגע בשורה התחתונה. 

ברבעון השלישי של שנת 2022 מחקו מהמאזן שדה ישן שכמעט התרוקן. 

ברבעון השני של שנת 2023 התברר שהגז שנלווה להפקת נפט, גורם לנזק סביבתי ובוטל ההיתר לשרוף אותו.

אחרי חצי שנה של בארות סגורות, שהקטינו את ההפקה ברבעון השני והשלישי של שנת 2023, נמצא קונה לגז הזה והבארות נפתחות בהדרגה, אבל הסגירה השפיעה על שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023.

ביטול ההיתר להחדיר את המים בחזרה לאדמה, גרם להתייקרות זמנית נוספת, מכיוון שמסלקים את המים מהקידוח עם מיכליות, דבר שכמובן, מגדיל את העלויות.

כל האירועים האלה הם זמניים ואינם משקפים פעילות רגילה ולא את הפוטנציאל האמיתי של שותפות מודיעין.

הסיבה המרכזית לכשל השוק הזה היא שהדוח שכולל את כמות הנפט הנוכחית והעתידית, אינו מתומחר וכנ"ל לגבי השווי המהוון של הפרויקט, אשר עולה על השווי בדוחות.


יתכן שיש דיסקאונט גדול והשוק למעשה עדיין לא גילה את מודיעין ובשלב הזה אנחנו בוחנים את השווי של מודיעין רק על פי הנכס העיקרי בקולורדו, שנמצא בשלבים ראשוניים של פיתוח והחל מלפני כמה שבועות (נובמבר 2023), הוא מפיק 2,000 חביות נפט ליום עם הסתברות גבוהה לגידול בכמות המופקת, וזאת הודות לתוכנית הפיתוח הרב שנתית.


סך העתודות המוכחות והצפויות מוערכות (P2) בפרויקט קולורדו הוא כ 41.15 מיליון חביות נפט וכ 51 מיליון יחידות גז טבעי.

החלק של שותפות מודיעין בקידוח קולורדו בדוח תזרים המזומנים הוא כ 149 מיליון דולר וזאת תחת הנחות שונות של עלויות, מחיר נפט, עלויות הפקה ושינוע והוצאות מימון והנהלה וכל זאת לפני הקידוחים האחרונים אשר הכפילו את כמות הנפט המופקת ליום.

כלומר נכס קולורדו לבדו, בניכוי החוב, "שווה" לשותפות מודיעין כחצי מיליארד שקלים, כששווי השוק הנוכחי של השותפות, הוא כ 60 מיליון שקלים.


לעומת זאת, השווי במאזן הוא 73 מיליון דולר והוא חושב על פי עלות הרכישה שלו בתוספת הסכום שהושקע בקידוחים שלו עד אמצע שנת 2023, אבל את השווי המדויק שלו יש לחשב לפי תזרים מזומנים מהוון בהנחות מחיר נפט ועלויות מקובלות ונכון לדוח האחרון השווי הזה הוא, כאמור, 149 מיליון דולר 


בדקנו את השווי הנכסי למניה בהנחה שקולורדו שווה כמו השווי המהוון והוספנו למאזן את ההפרש בין 149 מיליון דולר לבין השווי בספרים (73 מיליון דולר) ואז קיבלנו שהערך הנכסי של מודיעין למניה, הוא גבוה מהשווי המשתקף בשוק.


ההפרש בין 149 ו 73 הוא 76 מיליון דולר שהם כ 273.6 מיליון שקלים.

ההון העצמי בדוחות הוא 148 מיליון שקלים וכשהוספנו לכך את ההפרש הנ"ל (273.6 מיליוני שקלים, קיבלנו 421.6 מיליון שקלים.

מכיוון שהוצאות ההנהלה הן מהותיות מאוד, התחשבנו גם בהן ולכן מסכום זה (421.6 מיליון שקלים) הפחתנו כ 4 מיליון דולר הוצאות שנתיות למשך 20 שנה (כלומר כ 80 מיליון דולר שהם כ 288 מיליון שקלים) וקיבלנו 133.6 מיליון שקלים.

חילקנו 133.6 מיליון שקלים לכמות המניות (27,437,443) וקיבלנו שער מנייה 487 אגורות (4.87 שקלים).

שער זה (4.87 שקלים) גבוה ביותר מ 139% מהשער הנוכחי (שהוא 2.03 שקלים).


גם אם בוחנים את השווי במאזן, רואים שההון העצמי כמעט פי 3 משווי השוק. 

במאמר זה לא התייחסנו לנכסים שכרגע הם פחות מהותיים, כגון: 

 • רישיון שמשון

 • נכסי האנרגיה המתחדשת שמועמדים למכירה

 • פרויקט Chittim Ranch שנמצא בתחילת הפיתוח 

 • פרויקט Cassini שמוערך במעל מיליון דולר

 • עוד פרויקט לא מהותי.


כמובן שאסור להתעלם מכל אלה ובמאמרים הבאים אולי נתייחס גם אליהם.


כאמור, יתכן שחבוי דיסקאונט משמעותי שטרם התגלה על ידי השוק ואולי זאת הסיבה ששותפות מודיעין נסחרת בחסר ובשנתיים האחרונות, שוויה ירד בבורסה וזאת בניגוד לגידול בהכנסות שלה ולכמות ההפקה היומית שלה, אשר גדלה באופן משמעותי. 


מצד שני, ישנם כמה וכמה היבטים שליליים שלדעתנו, אי אפשר להתעלם מהם: 

 • יהיה צורך בהשקעות רבות במהלך השנים הקרובות והשווי הפוטנציאלי הוא "על העץ"

 • נראה שאין מספיק הכנסות ופרויקטים לרמת ההוצאה השוטפת

 • כרגע וגם בעתיד הנראה לעין, שותפות מודיעין אינה מסוגלת לחלק רווחים

 • השותפות כנראה תגייס עוד הון והיא תדלל את בעלי המניות

 • התמלוגים הגבוהים! מגיעים בכל מצב רק לבעלי השותפות (השותף הכללי) ולא למחזיקים הפרטיים (השותף המוגבל)

 • אגח א' (להמרה) של החברה היא בתשואה שנתית גבוהה מאד לפדיון (כ 10%).

תשואת האגח הזאת מעידה על כך שהמחזיקים אינם מאמינים שההמרה תשתלם (או שהם לא

מזהים את כשל השוק).


יתכן שאלה הסיבות שגורמות לשוק לא להאמין בשותפות.

כרגע נראה לנו שהכל עדיין "קטן" במודיעין: ההכנסות, כמות ההפקה וההון העצמי. 

נטל ההוכחה בעתיד הוא על החברה. אם היא תתפתח ותרוויח, אולי היא תהיה ראויה בעינינו להשקעה. כרגע אנחנו מעדיפים לשבת על הגדר.

בעוד כמה רבעונים כשתתבהר התמונה, אולי אנחנו נאכל את הכובע ונדפוק את הראש בקיר ונגיד לעצמנו "למה לא קנינו מניות של מודיעין?", אבל נכון להיום (ינואר 2024) אנחנו מוותרים ולא רוכשים מניות מודיעין ונבדוק שוב את המצב של השותפות בעוד 2-3 רבעונים.


לסיום: עוד כמה מילים על רישיון "שמשון" שבה יש למודיעין 10%: 

שותפות מודיעין רוצה לחתום על חוזה עם מפעיל בינלאומי, ונראה שמלחמת "חרבות ברזל" מעכבת את התהליך. 

שמשון עדיין לא מפיק ולכן אנחנו לא תימחרנו אותו במאמר הזה, אבל יתכן מאד שהוא "יצוף" בעתיד ויציף ערך משמעותי נוסף לשותפות מודיעין.


לחצו כאן להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו. כך תוכלו לקבל עדכונים מהירים על התפתחויות בשוק.

לחצו כאן להצטרפות לערוץ היוטיוב שלנו ותקבלו סירטונים שלנו על נושאים חמים בשוק ההון.

לחצו כאן להגעה לעמוד הספוטיפיי שלנו.


263 צפיות3 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מצרים - דוח מצב

היום (13/02/2024) שמענו שקונסורציום מאבו דאבי עומד לרכוש שטח של 180 מיליון מ"ר ממצרים ויפתח אותו עם חברות מצריות. מצרים נמצאת במצב כלכלי קשה מאד ובכל שנה נולדים בה יותר ממיליון תינוקות חדשים שצריך להא

מה מוצא יצחק תשובה בחברת מהדרין?

אתמול (יום שני, 29/01/2024) התקבלו התוצאות להצעת הרכש של חברת דלק שבשליטת יצחק תשובה למניות מהדרין. קבוצת דלק עלתה לאחזקה של 54.82% במניות מהדרין לאחר שקנתה 10.83% ממניות החברה בהצעת הרכש תמורת 58.73

ההזדמנות של חברת פטרוכימיים?

בשבוע שעבר אישר בית המשפט את הצעת הפשרה של חברת פטרוכימיים למחזיקי אגרות החוב הישנות שלה, כחלק משלים להסדר החוב לסדרות 1,ג' ו-ח'. למעשה, סדרת אגח ב' היא היחידה שבה המחזיקים טרם אישרו את תיקון הסדר החו

3 Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
Gast
07. Jan.
Mit 5 von 5 Sternen bewertet.

אחלה כתבה, צריך עוד כאלה בתדירות יותר גבוהה :-)

Gefällt mir

Gast
05. Jan.

לא יתכן ולא מקובל להכניס הוצאות דמי ניהול ל20 שנה קדימה ולהפחית מהשווי 80 מיליון דולר ששקולים ל 1070 אגורות בשווי המניה ! לפי המודל הזה אם יורידו דמי ניהול בכל עסק עתיר עובדים כמו בבנקים למשל ,השווי של הבנקים יהיה שלילי , לגבי האמרה שבגלל שיהיה צורך בהשקעות רבות והשווי הוא "על העץ" אני מזכיר לכותב שדו"ח התזרים המהוון שממנו נגזר שווי הנכס לוקח הוצאות קידוח של 160-250 מיליון דולר שהופחתו מהשווי. לגבי גיוס הון יש לציין שיו"ר השותפות צחי סולטן מחזיק כ 30 אחוז מהיחידות השתתפות וסביר שהוא לא ידלל את עצמו ובנוסף מנכ"ל השותפות שיבר במצגות וכתב בדו"ח ההנהלה בסעיף המימון שאם יהיה צורך יהיה גיוס *חוב* ולא הון. לגבי חלוקת דיווידנדים השותפות יכולה לעשות מה שעשו ברצ…

Gefällt mir

Gast
05. Jan.

ניתוח איכותי תרם הרבה הבנה

Gefällt mir
bottom of page