top of page
  • תמונת הסופר/תירון-תמיר

קיזוז מס רווחי הון

כשאתם מוכרים ניירות ערך בהפסד, אתם זכאים לקבל מגן מס על ההפסד, כלומר, הגנה מתשלום מס עתידי בגובה של המס שהייתם אמורים לשלם אילו הייתם מרוויחים את אותו סכום בדיוק. 

כשעלות הרכישה של ניירות ערך, גבוהה מהסכום שבו מכרתם את ניירות הערך האלה, יש לכם… הפסד הון, שאותו אתם יכולים לקזז מרווח הון אחר שיש לכם או שיווצר לכם בהמשך.


ניתן לקזז רווחי הון ממכירת ניירות ערך בהפסד, כנגד הפסדי הון שמומשו בשנת המס וגם כנגד הפסדי הון שמומשו בשנים קודמות ושטרם נוצלו.


הפסד הון (שוטף או מועבר) יכול להיווצר מהפסד במכירת ניירות ערך וגם ממכירת נכס, שאילו היה רווח הון במכירתו, הרווח הזה היה חייב במס. כמו : קרקע, דירת מגורים חייבת , נכס נדל"ן בחו"ל, מכונה בעסק וכו'.


קיים קיזוז נוסף שניתן להשתמש בו רק בהפסדי הון שוטפים ממכירת ניירות ערך בשנה מסויימת (להבדיל מהפסדי הון רגילים ו/או מועברים) והוא: קיזוז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית על אגח וגם כנגד דיבידנדים, אבל רק אם אותם דיבידנדים ו/או ריבית על אגח שולמו באותה השנה.

כלומר, רווחים מדיבידנדים ו/או מריבית על אגח בשנה מסוימת, לא ניתן לקיזוז מול הפסדים מועברים מניירות ערך משנים קודמות.

-גם לא בהגשת דוח שנתי.

  

חישוב קיזוז המס הוא שנתי. 

אם יש לכם הפסדים במהלך השנה, בדרך כלל, הבנק או בית ההשקעות שלכם, יבצעו עבורכם קיזוז אוטומטי מול רווחים באותה השנה, כל עוד מדובר בפעילות באותה חשבון.

אם יש לכם הפסדי הון שלא יכולתם לקזז כנגד רווחי הון באותה שנת מס, אתם זכאים להעביר את ההפסדים הללו לקיזוז לשנים הבאות, ללא מגבלת זמן. 

בפועל, העברת הפסדי ההון לשנים הבאות, מתבצעת אך ורק על ידי הגשת דוח שנתי על השנה שבה נוצרו ההפסדים, ואם אותם הפסדים מועברים לא קוזזו במלואם בשנה שלאחר מכן, אז נדרש להמשיך להגיש דו"חות ולהצהיר על אותם הפסדים שלא קוזזו, בדוח השנתי של כל שנה שבה ההפסדים האלה לא קוזזו במלואם.

אפשר להעביר הפסדים כאלה עד "אינסוף", כלומר עד שתנצלו אותם באופן מלא.


שימו לב: 

הפסד שהיה ניתן לקיזוז ולא קוזז מבחירה, לא יוכל לעבור הלאה לשנים הבאות והוא פשוט ימחק.

כלומר, אם בחרתם שלא לקזז הפסד ההון, למרות שיכולתם לקזז אותו, אז איבדתם את הזכות להעביר אותו הלאה לשנים הבאות וזאת אף אם הוא נרשם בדו"ח השנתי כהפסד להעברה ובדו"ח שלאחריו נרשם כהפסד שמועבר מהשנים הקודמות.

במקרה כזה, אם הדוח יבדק ע"י רשות המיסים, יבטלו לכם את ההעברה לשנים הבאות.


אפשר לקזז הפסדים ממכירת ניירות ערך זרים מול רווחים ממכירת ניירות ערך ישראלים וגם 

הפסדים ממכירת ניירות ערך ישראלים מול רווחים ממכירת ניירות ערך זרים.

בנושא הזה למעשה אין הבדל בין מכירות של ניירות מסוגים שונים ורווח הון מניירות ערך בארץ ו/או בחו"ל - מתקזז מול הפסדי הון שוטפים ו/או מועברים בארץ ו/או בחו"ל.


אם יש לכם רווחים ממכירות של ניירות ערך מהשנה שעברה והפסדי הון מהשנה, לא תוכלו לבצע קיזוז, שכן  - בשיטת המס הישראלית, לא ניתן לקזז הפסדים לאחור (יש מדינות שבהן הדבר אפשרי).

במדינת ישראל, ניתן לקזז את הפסדי השנה רק כנגד רווחי השנה או כנגד רווחים של השנים הבאות. 


הנה מספר דוגמאות לאפשרויות קיזוז:  

  • הפסד ממכירת מנייה שנסחרת בתל אביב, אפשר לקזז מרווח ממכירת מנייה בחו"ל.

  • הפסד ממכירת מנייה בחו"ל, אפשר לקזז מרווח ממכירת מנייה שנסחרת בתל אביב.

  • הפסד ממכירת אגח שנסחרת בתל אביב אפשר לקזז מרווח ממכירת מנייה בחו"ל.

  • הפסד ממכירת אגח שנסחרת בתל אביב אפשר לקזז מרווח ממכירת מנייה שנסחרת בתל אביב.


טיפ לאפשרות קיזוז למרות שהיא לכאורה אינה אפשרית:

כפי שציינו לעיל, לא ניתן לקזז רווח מדיבידנד ו/או מריבית על אג"ח כנגד הפסד הון מועבר.

אולם, אם יש בידיכם הפסדי הון מועברים ואתם רוצים לבצע קיזוז שכזה, עליכם למכור את אותו נייר לפני יום ה - X , כשהמחיר שלו כבר מגלם את הדיבידנד ו/או הריבית שעתידים להשתלם בקרוב וכך לקזז את רווח ההון מהמכירה, כנגד הפסד ההון המועבר משנים קודמות.


לחצו כאן לצפייה בסירטון שמסביר איך לבקש החזר מס על הפסדים מניירות ערך.


תודה לליאור פרובק על ההערות.

ליאור הוא עורך דין ורואה חשבון העוסק בנושאי מיסוי.


לחצו כאן להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו. כך תוכלו לקבל עדכונים מהירים על התפתחויות בשוק.

לחצו כאן להצטרפות לערוץ היוטיוב שלנו ותקבלו סירטונים שלנו על נושאים חמים בשוק ההון.

לחצו כאן להגעה לעמוד הספוטיפיי שלנו.


בהצלחה !


285 צפיות2 תגובות

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 26, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

מאמר מעולה!

שאלה: אמרת שהפסד שלא קוזז אם יכל להיות מקוזז לא יעבור לשנה הבאה. מה קורה אם יש לי נקודות זיכוי שיכולות לקזז את הרווח הון אז חבל לבזבז את ההפסד הון ועדיף להשאיר אותו לשנה הבאה. השאלה אם תרחיש כזה נחשב בסדר בשביל הזכות להעביר את ההפסד שיכל להתקזז עם הרווח (אבל אז סתם היה הפסד של הנקודות זיכוי)

Like

Guest
Dec 25, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

נהדר

Like
bottom of page